"พรเพชร" สั่งหักเงินเดือน ส.ว.5 หมื่น ตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์

2020-04-07 18:10:32

"พรเพชร" สั่งหักเงินเดือน ส.ว.5 หมื่น ตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์

Advertisement

"พรเพชร" สั่งหักเงินเดือน ส.ว.คนละ 5 หมื่น ตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์ประชาชนสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทุกคน โดยระบุว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้หารือร่วมกับพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาว่า สถานการณ์เชื้อโควิด-19แพร่ระบาดไปทั่วประเทศขณะนี้ วุฒิสภาควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาทุกคนควรมีบทบาทร่วมกันในนามของวุฒิสภาเพื่อที่จะหาทางช่วยกันคลี่คลายและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าวของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากส.ว.ทุกคนร่วมกันบริจาคเงินขั้นต่ำ คนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะหักเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินบริจาคนั้น จะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภาชี้แจงรายละเอียดกับประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ เพื่อแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาในแต่ละคณะกรรมาธิการทราบต่อไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของ ส.ว. ประธานวุฒิสภามีเงินเดือน 74,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 45,500บาท รวม 119,920 บาท รองประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท  ส.ว. มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม 113,560 บาท ทั้งนี้ ส.ว.แต่ละคนยังสามารถมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวได้ 1คน ผู้ชำนาญการประจำตัว 2คน และผู้ช่วย ส.ว. 5 คน โดยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีเงินเดือน ๆ ละ 24,000 บาท ผู้ชำนาญการประจำตัวมีเงินเดือนๆละ 15,000บาท และผู้ช่วย ส.ว.มีเงินเดือน ๆ ละ15,000 บาท

ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 75,590 บาท เงินเพิ่ม 50,000บาท รวม 125,590บาท รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 73,240บาท เงินเพิ่ม 42,500บาท รวม 115,740บาท ส.ส.มีเงินเดือน 71,230บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม113,560บาท ทั้งนี้ส.ส.แต่ละคนสามารถมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยส.ส.ได้เท่ากับส.ว.คือ 8คน โดยได้อัตราเงินเดือนเท่ากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยของฝั่ง ส.ว.