ครม.อนุมัติงบกลาง 801 ล้านจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกกลุ่มเสี่ยง

2020-04-07 17:55:43

ครม.อนุมัติงบกลาง 801 ล้านจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกกลุ่มเสี่ยง

Advertisement

รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม.อนุมัติงบกลาง 801 ล้าน จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า  ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  801 ล้านบาท เพื่อการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ 1.จัดซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสม  2.การกระจายหน้ากากอนามัยให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทยกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย.-ต.ค.2563  ทั้งนี้ในปัจจุบัน กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่วันละ 2.3 ล้านชิ้น คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็นวันละ 2.8 ล้านชิ้นในเดือน พ.ค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง