"พรเพชร" นำทีม ส.ว. จัดทำ Face Shield ให้ รพ. ขาดแคลน

2020-04-07 16:15:22

"พรเพชร" นำทีม ส.ว. จัดทำ  Face Shield ให้ รพ. ขาดแคลน

Advertisement

"พรเพชร" นำทีม ส.ว. จัดทำ  Face Shield นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ. ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่อาคารสุขประพฤติ  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสมาชิกชมรมจิตอาสาวุฒิสภาเพื่อสังคม ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ ที่ขาดแคลน สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการริเริ่มของคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะเป็นผู้เสียสละ อุทิศทุ่มเท และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สูง จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในรูปแบบที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานวุฒิสภาจากส่วนต่าง ๆ  สำหรับหน้ากาก Face Shield นี้จะได้ส่งมอบพร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลอย่างน้อย 12 แห่ง