บุคคล 10 กลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

2020-04-07 17:00:10

บุคคล 10 กลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

Advertisement

เผยบุคคล 10 กลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล ในสถานการณ์ที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน  ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)หลังจากที่ออกมาเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ออกมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจำนวน 5000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำเอาตอนนี้มียอดผู้ละทะเบียนมากสูงสุดถึง 23.4 ล้านคน

แต่ถึงทางนั้นทางภาครัฐก็ได้ออกมาประกาศถึงเรื่องผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยานี้ว่า จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ทางรัฐกำหนดแล้ว และก็ได้ออกมาประกาศแล้วถึง 10 อาชีพที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรอง "ผู้มีสิทธิ" รับเงิน 5,000 บาท ได้มีการคัดกรอง 4 กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเยียวยาประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ และมัคคุเทศก์ อีกกลุ่ม คือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นล็อตแรกๆ ที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่อยู่ในเงื่อนไขรับเงิน มี 10 กลุ่มประกอบด้วย บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี , เป็นผู้ว่างงาน , ข้าราชการ , พนักงานรัฐ , ผู้รับบำนาญ , นักเรียน นักศึกษา , เกษตรกร , ผู้ค้าออนไลน์ , รับจ้างก่อสร้าง และโปรแกรมเมอร์