สกัด"โควิด"สั่งเปิดภาคเรียนเป็น 1 ก.ค.63

2020-04-07 15:25:01

สกัด"โควิด"สั่งเปิดภาคเรียนเป็น 1 ก.ค.63

Advertisement

วันที่ 7 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมปรับวิธีการเรียน-การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ


ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ส่งผลให้ขณะนี้สถานศึกษาต่างๆ ยังไม่สามารถดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และการมอบตัว ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ตามปฏิทินการรับนักเรียนปี 2563 ได้