สั่งปิด"ชายหาดบางแสน"สกัดเข้มไวรัสโควิด-19

2020-04-07 14:50:37

สั่งปิด"ชายหาดบางแสน"สกัดเข้มไวรัสโควิด-19

Advertisement

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสนสุข ร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุข นำแผงเหล็กไปปิดกั้นถนนที่มุ่งสู่เข้าชายหาดบางแสน และชายหาดวอนภา รวมระยะทางกว่า 4-5 กิโลเมตร พร้อมติดประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงการปิดหาดบางแสน สืบเนื่องจากสถานการณ์การไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้าง

เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแจ้งปิดหาดบางแสนเป็นการชั่วราว โดยห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล หรือรับประทานอาหารตลอดแนวชายหาดบางแสน เพื่อป้องกกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยให้รอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงจะออกประกาศเปิดชายหาดบางแสนเพื่อให้ม่องเที่ยวได้ตามปกติ