หนุน อบจ.ประจวบฯใช้งบ 5 ล้าน ซื้อเครื่องตรวจโควิด -19

2020-04-07 12:56:51

 หนุน อบจ.ประจวบฯใช้งบ 5 ล้าน ซื้อเครื่องตรวจโควิด -19

Advertisement

 หนุน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ใช้งบ 5 ล้าน มอบให้ รพ.ซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด -19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อบจ.ได้อุดหนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อมอบให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โดยติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะชาว อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน สามารถเดินทางไปตรวจที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปกลับกว่า 400 กิโลเมตร หากไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.หัวหิน  แต่ทราบว่ามีปัญหาในการใช้งบและการติดตั้งจะมีความล่าช้า เนื่องจากข้าราชการะดับสูงบางรายอ้างว่าการเปิดแล็บอาจจะมีความซ้ำซ้อนกับการตรวจโควิด -19 ที่ รพ.หัวหิน นอกจากนั้นมีผู้บริหารบางหน่วยงานอ้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรณีดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนในจังหวัดเสียโอกาสกับการตัดสินใจที่ผิดพลาด และปัญหานี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมโซเชียล ในฐานะผู้บริหาร อบจ.ยืนยันว่า มีเจตนาที่จะให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคให้มากที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาด หากผู้บริหารระดับจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท ควรชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนรับทราบ

ด้าน นายจุมพล ฟูเจริญ ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการช่วยตรวจวินิจฉัยโรคในจังหวัดได้มากขึ้น สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น มีประโยชน์ในเรื่องการควบคุมโรค เนื่องจากการส่งตรวจไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จ.สมุทรสงคราม มีข้อจำกัดและใช้เวลานานในการทราบผล ถึงแม้ในขณะนี้จะมีการจัดตั้งแล็[ตรวจหาเชื้อที่ รพ.หัวหิน ตามนโยบายของ สสจ.แล้ว ยืนยันว่าเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีใน รพ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยองค์กรแพทย์ฯรพ.ประจวบคีรีขันธ์ เห็นความสำคัญของการมีเครื่องตรวจ ในโรงพยาบาล ด้วยเหตุผล 1. เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีระยะทางไกลจาก อ.บางสะพานน้อยถึงโรงพยาบาลหัวหินไป-กลับประมาณ 400 กม. อาจจะเป็นอุปสรรค ทั้งการนำส่งและการเข้าถึงของประชาชน 2.ช่วยวินิจฉัยผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมโรค 3. ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสที่ไม่แสดงอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่น เช่น อุบัติเหตุที่ต้องมีการทำหัตถการคนหมดสติ ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ่าตัดเจาะคอ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ 4. เครื่องตรวจสามารถค้นหาผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการรุนแรง จะเป็นการควบคุมโรค และนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแล้ว จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ห้องแรงดันอากาศลบ บุคลากรทางการแพทย์ มากขึ้น 5. ข้อบ่งชี้ในการตรวจรักษาของแพทย์แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้น 6. เครื่องตรวจยังมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นได้ เช่น โรคไข้เลือดออกโรคเลือด โรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การตรวจหาวัณโรค