สั่งปิด! โรงแรม–ที่พัก “บึงกาฬ” เข้มมาตรการสกัดโควิด-19

2020-04-07 10:55:30

สั่งปิด! โรงแรม–ที่พัก “บึงกาฬ”  เข้มมาตรการสกัดโควิด-19

Advertisement

ผวจ.บึงกาฬ ประกาศมาตรการเข้มข้นสกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สั่งปิดโรงแรม รีสอร์ท ที่พักทุกแห่ง ยกเว้น รพ.สนาม เริ่มวันที่ 7-30 เม.ย.2563

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ได้พิจารณามาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ตรวจยานพาหนะ และผู้โดยสารที่จะเข้าพื้นที่ จ.บึงกาฬ ในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวด ถ้ามีบุคคลมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะต้องไปกักตัวที่ค่าย ตชด.บึงกาฬ ให้รถโดยสารหยุดการบริการ สำหรับรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ก็วิ่งได้ตามปกติ แต่ต้องมีการตรวจสอบก่อน ถ้าไม่ได้มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงก็ให้กักตัวตามปกติโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.รพสต.ในเขตพื้นที่กำกับดูแลจนครบกำหนด 14วัน

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่า ด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รีสอร์ท สถานที่พักที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่ให้บริการแบบรายวัน ทุกประเภท ยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการใช้เป็น รพ.สนาม หรือ สถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นใดจากทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬกำหนด โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563