ตัวเลขติดเชื้อกระเตื้อง ต้องรักษาระดับถึงกลางเม.ย. ตัวเลขจะไม่ถึง 3,000 ราย

2020-04-06 21:30:26

ตัวเลขติดเชื้อกระเตื้อง ต้องรักษาระดับถึงกลางเม.ย. ตัวเลขจะไม่ถึง 3,000 ราย

Advertisement

สถานการณ์ติดเชื้อวันนี้ (6 เม.ย.) กระเตื้องดีขึ้นกว่าทุกวัน หากรักษาระดับนี้ไปถึงกลางเดือนเม.ย. ผู้ติดเชื้อน่าจะไม่ถึง 3,000 ราย


ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มมาอีก 51 ราย คิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 2.3 จากวันที่ 5 เม.ย.  อัตราการเพิ่มเฉลี่ยที่ร้อยละ7.9 นับจากวันที่ครม.อนุมัติพรก.ฉุกเฉิน(24 มี.ค.)หากสามารถรักษาระดับการเพิ่มต่ำกว่าร้อยทุกวัน ครบหนึ่งเดือน ในวันที่ 15 เม.ย. หลังจากที่เรามีผู้ป่วยโควิด-19 เกิน 100 ราย ในวันที่ 15 มี.ค.  ( จำนวน 114ราย) ตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะไม่เกิน 3,000 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 10 จะมีอาการรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 5 ตัวเลขการเสียชีวิตของไทยอยู่ที่ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 หากติดเชื้อ 3,000 คน ตัวเลข ร้อยละ 1 อยู่ที่ 30 ราย


กราฟฟิคภาพที่สาม (ภาพบน) คือการคาดการณ์ผู้ติดเชื้อของไทย หากการเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 33 ทุกวัน ในวันที่  15 เม.ย.  ผู้ติดเชื้อจะขยับขึ้นหลัก 2-3 แสนราย


หากอยู่ที่ร้อยละ 20 ทุกวัน ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 24,000 ราย ในวันที่ 15เมษา ที่ร้อยละ 10 เส้น 10% ครบหนึ่งเดือน (ตัวเลข30 แนวนอน) ผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ราย


รวมพลังคนไทยทั้งชาติต้านโควิด-19 ดึงตัวเลขอัตราการเพิ่มต่อวัน ไม่ให้เกินร้อยละ 10 วันที่ 15เมษา น่าจะไม่เกิน 3,000 ราย
ประเทศไทยเจอเชื้อโควิดครั้งแรกในวันที่ 13ม ค.  สองเดือนกว่าที่ผ่านมาสามารถยันตัวเลขการติดเชื้อไม่เกิน 2,500 ราย อัตราเสียชีวิตที่ร้อยละ 1 จัดว่าดีกว่าหลายๆประเทศ รักษาหายที่ร้อยละ 23 ขณะที่ตัวเลขติดเชื้อของหลายประเทศไปหลักหลายพันหลายหมื่นจนถึงหลักแสน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขของไทยที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามอย่างที่หลายประเทศประสบอยู่ ในภูมิภาคอาเชียน ไทยลงมาอยู่อันดับ 4 รองจากมาเลย์เซีย  ฟิลลิปินส์ อินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้อัตราการติดเชื้อเราอยู่อันดับ 1


มาตราการเข้มข้นเพิ่มขึ้นอาจไม่มีความจำเป็น หากตัวเลขการแพร่ระบาดไม่ร้ายแรง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตั้งข้อสังเกตว่า อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตราการที่เข้มงวดขึ้น


อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

บทความโดย คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าว NEW18