กพท.ออกประกาศฉบับที่​ 2​ สั่งเลื่อนปิดน่านฟ้า!

2020-04-06 18:25:15

กพท.ออกประกาศฉบับที่​ 2​ สั่งเลื่อนปิดน่านฟ้า!

Advertisement

กพท.ออกประกาศปิดน่านฟ้าไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย.พร้อมเน้นย้ำคนไทยที่โดยสารเครื่องบินก่อนออกประกาศต้องถูกกักตัว​ 14​ วัน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ​ ได้ลงนามคำสั่งให้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง​ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2​  หลังจากก่อนหน้านี้​ กพท.เคยออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เม.ย.2563 เวลา 23.59 น.สำหรับประกาศ​ กพท. ฉบับที่​ 2​ มีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น. โดยไม่รวมถึง

- อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร

- อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน- อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

- อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

- อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา

- อากาศยานขนส่งสินค้า

ส่งผลให้การอนุญาตการบินที่ กพท.ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดนั้นให้เป็นอันยกเลิก

สำหรับผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ผู้โดยสารจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน