ดีเดย์! 8 เม.ย. จ่ายเยียวยา 5,000 ลอตแรก

2020-04-06 18:50:24

ดีเดย์! 8 เม.ย. จ่ายเยียวยา 5,000 ลอตแรก

Advertisement

กระทรวงการคลัง กำหนดวันแรก 8 เม.ย.นี้ จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุมีหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่แค่ไกด์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแท็กซี่

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 8 เม.ย.นี้ จะเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้เดือดร้อนที่ได้รับจะมีหลายแสนคน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่มีเฉพาะแค่อาชีพคนขายลอตเตอรี่ แท็กซี่ มอเตอรไซค์รับจ้าง และมัคคุเทศก์จะได้รับเงินก่อน เพราะกลุ่มนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้น โดยการจ่ายเงินจะยึดตามผลการตรวจสอบ ใครมีข้อมูลที่ชัดเจนและเดือดร้อนจริงก็มีโอกาสผ่านตรวจสอบไวและได้รับการช่วยเหลือไว

อย่างไรก็ตาม คลังกำลังเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายเงินให้ได้ทุกวันตามผลการคัดกรอง โดยเฉพาะวันที่ 9-10 เม.ย. จะตรวจสอบเสร็จและสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อีกชุดใหญ่นับล้านคน ซึ่งรวมทั้งอาชีพอิสระ ค้าขาย และอื่นๆ ด้วย โดยไม่มีการกำหนดโควต้าว่าจะจ่ายวันละกี่คน ไม่ใช่จ่ายทั้งลอตของเดือนเม.ย.63 เพราะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุด การตรวจสอบคัดกรองแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากัน คนไหนตรวจเสร็จถ้าผ่านก็รีบจ่ายเงินให้เลย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.นี้เป็นต้นไป คลังจะทยอย เอสเอ็มเอส รวมทั้งอีเมลไปบอกให้ผู้ลงทะเบียนทราบทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านตรวจสอบ ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผลการคัดกรองเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนขณะนี้ยอดถึงวันที่ 5 เม.ย. มีเข้ามาแล้ว 24.2 ล้านคน ส่วนยอดแจ้งยกเลิกสละสิทธิรับเงินซึ่งเปิดมาวันที่สองมีแล้ว 2.6 แสนคน