“นิพนธ์” แจงส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ รับมือโควิด-19 ไม่เกี่ยวเคอร์ฟิว 24 ชม.

2020-04-06 17:20:25

“นิพนธ์” แจงส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ รับมือโควิด-19 ไม่เกี่ยวเคอร์ฟิว 24 ชม.

Advertisement

“นิพนธ์” แจงปลัด มท.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ไม่เกี่ยวประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.ว่า การที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.แต่อย่างใด แต่เป็นการทำหนังสือแจ้งให้จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เตรียม 5 เรื่อง  1. เตรียมสถานที่รองรับคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่จะต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกจังหวัดจะต้องเตรียมสถานที่ไว้ 2. เตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างความเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดโควิด-19 3. เตรียมพร้อมเรื่องศูนย์อาหาร  4. เตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีที่มีการขยายเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มีการเตรียมอาหารสำหรับประชาชนให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการจัดการเรื่องคมนาคม ขนส่งวัสดุสิ่งของ Supply Chain ต่าง ๆ ด้วย ว่าจะต้องทำอย่างไรในแต่ละพื้นที่” รมช.มหาดไทยกล่าว  5. การให้แต่ละจังหวัดรายงานความก้าวหน้า ปัญหาของแต่ละจังหวัดมายังศูนย์โควิด กระทรวงมหาดไทย 

“ดังนั้นเรื่องทั้งหมดที่ออกไปคือการเตรียมความพร้อมในแต่ละจังหวัดให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะศูนย์อาหารในแต่ละพื้นที่ว่าต้องเตรียมว่าถ้ามีความจำเป็นถึงขั้นต้องจัดการเรื่องอาหารจะต้องดำเนินการอย่างไร จะจำหน่าย จ่ายแจกจ่ายอย่างไรในภาวะจำเป็นเช่นนี้ ซึ่งประกาศทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม แต่ไม่ใช่การเตรียมพร้อมในเรื่องของการประกาศขยายระยะเวลาเคอร์ฟิว เพราะอำนาจในการขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นอำนาจของศูนย์โควิดที่ทำเนียบรัฐบาล จะเป็นผู้พิจารณาสถานการณ์เป็นระยะๆ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปโภคบริโภคของประชาชนมากกว่า” รมช. มหาดไทย กล่าว

รมช. มหาดไทย กล่าวต่อว่า ตนในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยปฏิบัติในต่างจังหวัดในทุกพื้นที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ พร้อมกับย้ำว่า ไม่เกี่ยวกับการเตรียมการเคอร์ฟิว 24  ชม.แต่อย่างใดตนขอยืนยัน