กาชาดชวนผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้วบริจาคพลาสมา

2020-04-06 17:10:00

กาชาดชวนผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้วบริจาคพลาสมา

Advertisement

กาชาดเปิดลงทะเบียนออนไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว กลับมาเป็นฮีโร่ด้วยความสมัครใจบริจาคพลาสมาช่วยผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่หายแล้ว กลับมาเป็นฮีโร่บริจาคพลาสมา นำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง จำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 6 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

รศ.พญ.ดุจใจ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายดีแล้ว กลับมาบริจาคพลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อโควิด-19 โดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่หายแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ และพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ดำเนินการขอรับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเชิญชวนผ่านสื่อมวลชน สื่อโซเชียล และสื่ออื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้น ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และในขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยเชิญชวนผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย

“ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว มีความประสงค์บริจาคพลาสมา จำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้ว อายุ 17 ปีบริบูรณ์- 60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม  ผู้ป่วยที่หายแล้วต้องการบริจาคพลาสมา ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2563 ที่ Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายคัดกรอง ในรายละเอียดต่อไป