ประธาน กสม. ชี้สถานที่กักกันควรอยู่ห้องละ 1 คน

2020-04-06 14:30:45

ประธาน กสม. ชี้สถานที่กักกันควรอยู่ห้องละ 1 คน

ประธาน กสม. วอนให้รัฐคัดกรองคนก่อนให้ไปอยู่ในอาคารในพื้นที่ควบคุมโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว ไม่ควรให้อยู่ในห้องพักเดียวกันเกิน 1 คน เว้นแต่เป็นคนใกล้ชิดกัน

จากกรณีที่มีบุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าโดยเครื่องบิน รถยนต์ เรือ หรือกรณีอื่น และรัฐใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด (State Quarantine) เช่น อาคารรับรองสัตหีบ และโรงเรียนการบินกำแพงแสน นั้น

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสท.) เสนอความเห็นในการบริหารจัดการปัญหานี้รวม 2 ข้อ  ข้อ 1. หลังจากผ่านกระบวนการพ่นฆ่าเชื้อสิ่งของเครื่องใช้แล้ว ก่อนเข้าพักในห้องที่กำหนด ควรทำการคัดกรองในเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (rapid test kit) ซึ่งจะรู้ผลในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาที หากพบบุคคลต้องสงสัย ควรที่จะต้องแยกบุคคลนั้นออกมาตรวจหาเชื้อโดยวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสแบบเข้มข้น (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction : RT-PCR) ซึ่งจะรู้ผลภายในระยะเวลาเพียง 2-3 ชม. หากผลตรวจเป็นบวก ก็สามารถนำบุคคลนั้นไปรับการรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงที มิฉะนั้น อาคารที่พักในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19) ต่อไป ข้อ 2. ในห้องพักหนึ่งห้องควรให้พักเพียง 1 คน เว้นแต่เป็นบุคคลใกล้ชิดกัน เช่น ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ยินยอมพักด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และให้ผู้ที่พักในห้องเดียวกันมีความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด

แท็กที่เกี่ยวข้อง