คณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการตรวจโควิด-19

2020-04-05 21:50:01

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการตรวจโควิด-19

Advertisement

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) ให้แก่ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วยเทคนิค Real - Time RT-PCR โดยห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference laboratory) หรือ TMDR ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ซึ่งจะให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าต้องส่งตัวอย่างก่อนเวลา 10.00 น. และรอบบ่ายส่งตัวอย่างก่อนเวลา 15.00 น. โดยผลการตรวจจะแจ้งกลับไปยังสถานพยาบาลที่มาใช้บริการภายใน 24 ชม. ค่าบริการตรวจราคา 3,000 บาทต่อตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ โทร 099 2619545 หรือ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน โทร 0 2306 9100 – 9 ต่อ 3082

สำหรับประชาชนทั่วไปหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการไข้ สามารถมาพบแพทย์ได้ตลอด 24 ชม. ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ส่วนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่ประชาชนนั้น จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งหากแพทย์มีความเห็นว่าเข้าข่ายต้องสงสัย จะต้องให้ตรวจ COVID-19 กรณีนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากอาการไม่เข้าข่ายต้องสงสัยติดCOVID-19 จะไม่ได้รับการตรวจหา COVID-19 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ จะเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา สอบถามรายละเอียดด้านการรักษาพยาบาล โทร 02 306 9199 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


แท็กที่เกี่ยวข้อง