อู่ฮั่นเร่งฆ่าเชื้อสนามบิน เตรียมเปิด 8 เม.ย.นี้

2020-04-05 15:00:51

อู่ฮั่นเร่งฆ่าเชื้อสนามบิน เตรียมเปิด  8 เม.ย.นี้

Advertisement

อู่ฮั่น เมืองที่เคยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หนักที่สุดของจีน ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อสนามบินท้องถิ่น ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ทางเมืองจะยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทาง


เย่เทา ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารผู้โดยสาร กล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่น เทียนเหอ ได้เชิญทีมงานมืออาชีพ 161 คนมาดำเนินการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นที่ประมาณ 570,000 ตารางเมตร ณ อาคารผู้โดยสารหมายเลข 3


ทีมงานได้ฆ่าเชื้อสิ่งอำนวยความสะดวกหลัก อาทิ ม้านั่ง ลิฟต์ และรถเข็นในอาคารผู้โดยสาร


เย่ระบุว่า “การฆ่าเชื้อครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพสำหรับลูกค้า เมื่อสนามบินกลับมาให้บริการอีกครั้ง


นอกจากนี้ ท่าอากาศยานฯ ยังฝึกอบรมและประเมินผลพนักงานบริการหลัก ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ เช่น ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ และดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการ