“อนุทิน“ลงนามประกาศสิทธิบัตรทองรักษาโควิด-19 ฟรี

2020-04-05 10:35:29

“อนุทิน“ลงนามประกาศสิทธิบัตรทองรักษาโควิด-19 ฟรี

Advertisement

“อนุทิน“ลงนามประกาศสิทธิบัตรทองรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่18)พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 มี.ค.63 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รมว.สาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โดยสาระสำคัญคือ แก้ไขขอบเขตการบริการสาธารณสุขมีสาระสำคัญให้ประชาชนถือบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับสิทธิ์การบริการสาธารณสุขกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป