นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯติดเชื้อโควิด-19

2020-04-04 22:45:40

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯติดเชื้อโควิด-19

Advertisement

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา ว่า มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำนวน 1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจ จากแพทย์ที่ รพ.ศิริราช ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่านิสิตที่ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ของจุฬาฯ ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยได้มีการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไป และกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 24 ชม. ตลอดจนได้ปิดสถานที่ทำการของคณะ และมีกำหนดดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของคณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคในวันที่ 5 เม.ย.

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป