"สุริยะใส”จี้ชะลอ ร่าง ก.ม.รัฐวิสาหกิจ

2017-09-10 15:25:34

 "สุริยะใส”จี้ชะลอ ร่าง ก.ม.รัฐวิสาหกิจ

“สุริยะใส”จี้รัฐชะลอร่าง ก.ม.รัฐวิสาหกิจ เคลียร์ให้ชัดปฏิรูปหรือแปรรูป ชี้มีความคลุมเครือหลายจุดหวั่นซ้ำรอยรัฐบาลก่อน เอารัฐวิสาหกิจไปขาย


เมื่อวันที่10 ก.ย. นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย(สปท.) กล่าวถึงกระแสเคลือบแคลงสงสัยของสังคมต่อ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....ที่จะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งระบบไม่ใช่การปฏิรูปตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องชี้แจงประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้ข้อยุติที่สังคมสิ้นข้อสงสัยและสร้างหลักประกันว่าจะเป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงๆ ไม่ใช่การแปรรูปหรือเอารัฐวิสาหกิจไปขายเหมือนความพยายามของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ซึ่งมีประเด็นมากมายในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ดูเหมือนมีการซ่อนเงื่อนปม เพื่อผ่องถ่ายทรัพย์สินของแผ่นดินไปอยู่ในมือนายทุนเอกชนซึ่งอาจเป็นนายทุนต่างชาติด้วย เช่น เป้าหมายของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เน้นการแข่งขันเชิงพาณิชย์มากกว่าการบริการประชาชนหรือไม่ ความเป็นรัฐวิสาหกิจจะพ้นไปโดยอำนาจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)หรือไม่ สัดส่วนที่มาของ คนร.มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายการเมืองล้วนๆจะปลอดจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ รวมทั้งสถานภาพของบริษัทลูกหรือบริษัทย่อยๆที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่ารัฐต้องถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไร

นายสุริยะใส กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติและคนทุกกลุ่ม ถ้าผิดพลาดคนแบกรับภาระคือประชาชนเพราะรัฐบาลมาแล้วก็ไป จึงต้องรอบคอบรับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างจริงจังซึ่งไม่มีใครคัดค้านการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพราะทุกคนก็เห็นปัญหาคล้ายๆกับที่รัฐบาล แต่แนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ น่าเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางอาจไม่ต่างจากความพยายามของนักการเมืองหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มุ่งเอารัฐวิสาหกิจไปขายในตลาดหลักทรัพย์
“ที่สำคัญเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้วย จึงไม่จำเป็นต้องรวบรัดตัดตอนผลักดันเป็นกฎหมาย ทั้งๆที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ยังไม่ได้จัดทำเนื้อหาสาระใดๆ พึ่งแต่งตั้งกรรมการ จึงควรระงับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปก่อน และรับฟังความเห็นของสังคมวงกว้างตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ด้วยน่าจะเป็นทางออกที่ดี และเป็นการลดอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองไปด้วย”นายสุริยะใส กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง