"องอาจ" แนะรัฐบาลเตรียมพร้อมล่วงหน้าถ้าเคอร์ฟิว 24 ชม.

2020-04-04 16:35:41

"องอาจ" แนะรัฐบาลเตรียมพร้อมล่วงหน้าถ้าเคอร์ฟิว 24 ชม.

Advertisement

"องอาจ" แนะรัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ถ้าต้องเคอร์ฟิว 24 ชม. 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจำกัดเวลาการออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ว่า หากตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่ม อาจต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชม. ว่า ถ้าหากรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชม. เชื่อว่า รัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน ในกรณีที่สถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องเคอร์ฟิว 24 ชม.จริง รัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรองรับประกาศคำสั่งที่จะออกมาดังนี้ 1. สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 2. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด 3. ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ที่หาเช้ากินค่ำซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควร

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ถ้ารัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.จริง กลุ่มคนที่รัฐบาลควรวางแผนล่วงหน้าที่จะต้องดูแลคือคนจนเมือง ที่หาเช้ากินค่ำ คนไร้บ้าน เร่ร่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชุมชนแออัดทั้งใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนเมืองทั่วประเทศ วิธีการที่รัฐบาลควรดําเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศออกสำรวจตรวจสอบว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแลตรงไหนบ้าง จากนั้นควรเตรียมช่องทางหาถุงยังชีพที่มีข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเคอร์ฟิว 24 ชม. เชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกันพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง