ผลวิจัยชี้อบฆ่าเชื้อ “หน้ากาก N95-หน้ากากอนามัย”ใช้ซ้ำได้ 4 ครั้ง

2020-04-04 08:20:26

ผลวิจัยชี้อบฆ่าเชื้อ “หน้ากาก N95-หน้ากากอนามัย”ใช้ซ้ำได้ 4 ครั้ง

Advertisement

สธ. เผยผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการอบด้วยรังสี UV-C สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นทางเลือกในการนำหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำ ในสถานการณ์การขาดแคลนจากการระบาดทั่วโลก แนะนำใช้ซ้ำได้ 4 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ และผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล อาจารย์แพทย์ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ภก.สุรัชนี เศวตศิลา  ผอ.สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันแถลงผลการวิจัยการฆ่าเชื้อเพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำ ว่า สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้หน้ากากอนามัย N95 สูงในบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก การนำหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 มาใช้ซ้ำ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยจากการวิจัยพบว่าการนำเครื่องอบด้วย UV-C ที่มีจำหน่ายทั่วไป มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยผิวเส้นใยไม่ยืดหรือขาด และช่องว่างระหว่างเส้นใยยังคงสภาพปกติ สามารถนำหน้ากากอนามัยมาอบซ้ำด้วย UV-C ได้ไม่เกิน 8 ครั้ง แต่แนะนำควรใช้ 4 ครั้งทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งจัดสรรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีแผนหาแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง