ภท.ยื่นคลังช่วยลูกหนี้ กยศ.-ผู้ค้ำประกัน

2020-04-04 05:00:32

ภท.ยื่นคลังช่วยลูกหนี้ กยศ.-ผู้ค้ำประกัน

พรรคภูมิใจไทยห่วงใยลูกหนี้ กยศ.ในภาวะโควิด-19 ระบาด ส่ง “ศุภชัย ใจสมุทร” เข้ายื่นหนังสือกระทรวงการคลัง เสนอ “พักการชำระหนี้-งดเบี้ยปรับ-งดการขายทอดตลาด-ชะลอการบังคับคดี”

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย(ภท.)  เดินทางไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยอ้างถึงการเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก และสถานการณ์ยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมถึง ได้มีการออกข้อกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจในหลายกลุ่ม หลายอาชีพ ซึ่งผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบด้วย

“ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคภูมิใจไทย มองว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือกับลูกหนี้ และผู้ค้ำประกัน ในส่วนของ กยศ. โดยผมยื่นเสนอ 5 ข้อ ดังนี้ 1. ให้พักการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและการคิดดอกเบี้ย 2. งดเบี้ยปรับ 3. งดการขายทอดตลาด 4. ชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้ค้ำประกัน และ 5. ชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในทุกกลุ่ม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ”นายศุภชัย กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง