เร่งดับไฟป่าฉุด"ค่าฝุ่นพิษ"ให้ได้มาตรฐาน

2020-04-03 17:55:36

เร่งดับไฟป่าฉุด"ค่าฝุ่นพิษ"ให้ได้มาตรฐาน

Advertisement

วันที่ 3 เม.ย.2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟป่าได้ถึงร้อยละ 53.66 แต่ยังคงกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดับไฟโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง

สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานรวม 55 วัน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงห้ามเผาเด็ดขาดพร้อมยังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเอาผิดกับผู้ลักลอบเผาป่าในทุกกรณี

นอกจากนี้ทางจังหวัดยังสั่งการให้ศูนย์อำเภอทุกอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำตำบล โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุด ซึ่งจะต้องบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อทำการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟอย่างเข้มข้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ