ออมสินหนุนเศรษฐกิจฐานรากจัด“ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ประจำปี 2560

2017-03-25 09:30:55

ออมสินหนุนเศรษฐกิจฐานรากจัด“ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ประจำปี 2560

Advertisement

ออมสิน หนุนเศรษฐกิจฐานราก จัด “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ปีที่ 3

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ประจำปี 2560 โดยเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชนและสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสินจึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” จัดขึ้นทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ในปีนี้จัดขึ้นทุกสิ้นเดือนรยมทั้งหมด 8 ครั้ง 8 เดือน 8 จังหวัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม จัดขึ้นที่ จ.ปราจีนบุรี, เมษายน จ.ราชบุรี, พฤษภาคม จ.สกลนคร, มิถุนายน    จ.ลพบุรี, กรกฎาคม จ.พิษณุโลก, สิงหาคม จ.ชัยภูมิ, กันยายน จ.กระบี่ และเดือนพฤศจิกายน จ.ลำปาง “ธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานกันให้มากๆ เงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป” นายชาติชาย กล่าว สำหรับรูปแบบกิจกรรมนี้ ธนาคารออมสินได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ในชื่อ “ตลาดนัดออมสินสัญจร” และเปลี่ยนมาเป็น “ตลาดนัดประชารัฐสีชมพู” ในปี 2559 รวม 2 ครั้งจัดมาแล้ว 20 จังหวัด มีร้านค้าเข้าร่วมงานจำนวน 2,253 ร้าน มียอดจำหน่ายสินค้าและบริการกว่า 12.4 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 58,300 คน โดยรูปแบบของงานในปีนี้ จะเน้นที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวน 2 วัน 2 คืน ซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าธนาคารฯ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานพันธมิตร ได้นำสินค้าหรือบริการต่างๆ มาจำหน่ายและให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความเพลิดเพลินความสุข ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน การประกวดกองเชียร์ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างชุมชน นอกจากนี้ ยังมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ภายใต้แนวคิด “เสียงใส ไมค์ชมพู” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 800,000 บาท อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการจากศิลปิน ดารา นักร้อง ตลก และคอนเสิร์ต