สภาฯ แจง7 ช่องร้องเรียนช่วงโควิด -19 ระบาด

2020-04-03 16:00:48

สภาฯ แจง7 ช่องร้องเรียนช่วงโควิด -19 ระบาด

Advertisement

สภาฯแจง 7 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนช่วงโควิด -19 ระบาด

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการหารือร่วมกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด –19 ระบาด ประชาชนสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนมายังช่องทางร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เช่นเดิมใน 7 ช่องทาง ได้แก่ 1.กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 2.โทรศัพท์หมายเลข 0 2242 5958 โทรสาร หมายเลข 0 2242 5983 3.ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ พญาไท  กทม.10400 4. https://www.parliament.go.th/help 5. help@parliament.go. 6.หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ7. หน่วยงานรัฐอื่น เช่น ศูนย์บริการประชาชน 1111


นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า ทุกเรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์มาถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่า จะถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน และหลายๆ เรื่องที่ได้ร้องเรียนมาถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านก็ได้ส่งเรื่องไปให้ยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะ หรือเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง