พท. เปิดจดหมายความร่วมมือพรรคการเมืองทั่วโลกสู้โควิด-19

2020-04-03 15:20:46

พท. เปิดจดหมายความร่วมมือพรรคการเมืองทั่วโลกสู้โควิด-19

Advertisement

แกนนำ พท. เปิดจดหมายความร่วมมือพรรคการเมืองทั่วโลกสู้ภัยโควิด-19  "วัฒนา" ยันการวิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมือง ขณะที่"คุณหญิงสุดารัตน์" ยืนยัน แนะนำเพราะมีประสบการณ์ ไม่ได้ฉวยโอกาส

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พท. พร้อมด้วย นายโภคิน พลกุล รองประธานยุทธศาสตร์  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค และนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวความร่วมมือกันของพรรคการเมืองทั่วโลกในสถานการณ์โควิด -​19 ระบาด ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงมากกว่า 240 พรรคใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก


คุณหญิงสุดารัตน์ อ่านสาระสำคัญของจดหมายเปิดผนึกโดยสรุป 11 ข้อ ที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลงนามร่วมแล้ว คือ 1. ยกย่องชมเชยผู้ทำงานด้านสุขภาพที่อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน 2. สนับสนุนให้ทุกประเทศมีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับ โควิด-19 ตามเงื่อนไขของแต่ละชาติและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย 3. เน้นความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19 4. ทุกประเทศต้องมีมาตรการและเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 5. ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ลดหรือยกเว้นอากรต่างๆให้การค้าเพื่อป้องกันการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อต่อสู้กับ โควิด-19 6. ต้องตื่นรู้ที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ” เพราะเรามีโลกใบเดียวที่อยู่ร่วมกัน โดยถือเอา โควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข”

7. ชื่นชมประเทศต่างๆและประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างทันท่วงที และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาคมโลก 8. ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง ด้วยการประณามประเทศอื่น โดยอ้างโควิด-19 9. ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลกประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับ โควิด-19 ร่วมกัน 10. สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ในการกำกับดูแลการสาธารณสุขโลก 11. ปัญหา โควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งในห้วงเวลาของมนุษยชาติ เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องหลังพายุใหญ่ ขอเพียงเราทุกคนต่อสู้ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะผ่านพ้นไปได้

คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่าคำว่า ท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้ พรรคเพื่อไทยไม่เคยคิดแบ่งฝักฝ่าย ต้องวางความเป็นฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อน ทุกฝ่ายต้องจับมือกันเพืรอเอาชนะสงครามไวรัสให้ได้เสียก่อน และสิ่งที่นำเสนอต่อรัฐบาลที่ผ่านมานั้น ก็มาจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาก่อน ทั้งโรคอุบัติใหม่อย่างซาร์และไข้หวัดนก รวมถึงภัยพิบัติสึนามิ จึงไม่ใช่การฉวยวยโอกาสทางการเมือง

นายโภคิน กล่าวว่า จดหมายเปิดผนึก ถือเป็นเจตจำนงค์ร่วมทุกฝ่ายและระดับนานาชาติ ที่จะไม่มีประเทศไหนอยู่รอดได้ขาดต่อสู้กับโควิด -​19 เพียงลำพัง โดยเน้นย้ำใน 3 เรื่องหลักๆคือ ด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ความกังวลว่าเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก โดยเร่งผลักดันมาตรการที่ให้คนในประเทศทำมาหากินต่อไปได้ในช่วงไวรัสระบาด และจะฟื้นฟูหลังวิกฤตร่วมกันอย่างไรโดยเสนอไม่ให้มีการกีดกันการค้าที่จะส่งผลกระทบ ระยะยาวจึงควรลดภาษีอากรระหว่างประเทศ พร้อมเปิดเผยว่า การที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ก็ตอบรับจดหมายเปิดผนึกนี้แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี

ด้านนายวัฒนา กล่าวหลังการแถลงข่าว ถึงการใช้วิกฤตไวรัสโจมตีทางการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศว่า จดหมายเปิดผนึกเน้นย้ำว่าไม่ให้โทษประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นต้นเหตุของการแพร่ไวรัส หรือประณามกันและกัน ขณะที่การวิเคราะห์วิจารณ์การแก้ปัญหาหรือนโยบายของรัฐบาลภายในประเทศอย่างสร้างสรรโดยมีการเสนอทางออกด้วยนั้น สามารถทำได้ และไม่ควรมองว่า เป็นการทำเรื่องโควิด -​19 ให้เป็นเรื่องการเมือง โดยยกตัวอย่างจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เห็นว่า การจะกู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาโควิด- 19 ของรัฐบาล แม้ว่าสามารถทำได้ แต่ก็ควรพิจารณาหรือตัดงบที่ไม่จำเป็นอื่นๆอย่างงบประมาณการซื้อยุทโธปกรณ์ทางการทหารเพื่อนำงบมาแก้ปัญหาด้วย ตลอดจนนโยบายปิดหรือห้ามบุคคลเข้าประเทศ ซึ่งจะต้องมีมาตรการอื่นๆภายในประเทศควบคู่กันด้วย