จีนเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดแด่ 14 วีรชนแพทย์ผู้สละชีพ

2020-04-03 09:00:15

จีนเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดแด่ 14 วีรชนแพทย์ผู้สละชีพ

Advertisement

ทางการท้องถิ่นมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเปิดเผยว่า ได้มีการยกย่องบุคคลสำคัญ 14 ท่าน ที่เสียชีวิตในแนวหน้าของการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ให้เป็นวีรชนผู้สละชีพกลุ่มแรก


รัฐบาลหูเป่ยระบุในถ้อยแถลงว่าการยกย่องในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของจีนว่าด้วยการยกย่องบุคคลผู้สละชีพ


วีรชนที่ได้รับการยกย่องทั้ง 14 ท่าน ได้แก่ หวังปิง เฝิงเซี่ยวหลิน เจียงเสวียซิ่ง หลิวจื้อหมิง หลี่เหวินเลี่ยง จางคั่งเหม่ย เซี่ยวจวิ้น อู๋หย่ง หลิ่วฟาน เซี่ยซือซือ หวงเหวินจวิน เหมยจ้งหมิง เผิงอิ๋นหัว และเลี่ยวเจี้ยนจวิน บุคคลกลุ่มนี้ได้รับการระบุให้เป็นตัวแทนดีเด่น ของบุคคลตัวอย่างในบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในแนวหน้าและเจ้าหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาด


การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ของประเทศ ที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้างมากที่สุด ทั้งยังควบคุมได้ที่ยากที่สุด นับตั้งแต่จีนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ วีรชนผู้สละชีพคือตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับสูงสุดที่พรรคฯ และประเทศจีนจะมอบให้กับพลเมืองที่สละชีวิตเพื่อชาติ สังคม และประชาชนด้วยความกล้าหาญ


ประวัติย่อของบุคคลทั้ง 14 ท่าน มีดังต่อไปนี้
1. หวังปิง แพทย์หญิงวัย 72 ปี ทำงานให้กับคลินิกแพทย์แผนตะวันตกแห่งหนึ่งในเขตหงซาน นครอู่ฮั่น เธอติดโรคโควิด-19 ระหว่างการทำงานและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ก.พ.


2. เฝิงเซี่ยวหลิน แพทย์แผนจีนวัย 65 ปี ที่ได้รับการว่าจ้างให้กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลประชาชน เขตหวงผี นครอู่ฮั่น เขาติดโรคโควิด-19 ระหว่างการทำงานและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 ก.พ.


3. เจียงเสวียซิ่ง วัย 55 ปี เป็นแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลกลางนครอู่ฮั่น เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.

4. หลิวจื้อหมิง วัย 51 ปี ประธานโรงพยาบาลกลางอู่ชาง ติดโรคโควิด-19 ระหว่างการทำงานและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ก.พ.


5. หลี่เหวินเลี่ยง จักษุแพทย์วัย 34 ปี จากโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่น เป็นผู้กล้าที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในแนวหน้าโดยไม่หวั่นการติดเชื้อ เขาติดโรคโควิด-19 ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ก.พ.


6. จางคั่งเหม่ย แพทย์หญิงวัย 67 ปี ได้รับการว่าจ้างให้กลับมาทำงานที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนถนนเป่าเฟิง นครอู่ฮั่น เธอเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.


7. เซี่ยวจวิ้น แพทย์แผนกศัลยกรรมทั่วไปวัย 49 ปี จากโรงพยาบาลกาชาดอู่ฮั่น ติดโรคโควิด-19 ระหว่างการทำงานและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ก.พ.


8. อู๋หย่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจวัย 51 ปี จากเขตเฉียวโข่ว นครอู่ฮั่น ผู้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดถึง 61 วัน เขาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 22 มี.ค.


9. หลิ่วฟาน นางพยาบาลอาวุโสวัย 59 ปี จากศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนของโรงพยาบาลอู่ชาง นครอู่ฮั่น เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.


10. เซี่ยซือซือ แพทย์ระบบทางเดินอาหารวัย 29 ปี ติดโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลยูเนียนเจียงเป่ย เธอเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 23 ก.พ.
11. หวงเหวินจวิน แพทย์ที่ปรึกษาด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าต้านการแพร่ระบาดที่โรงพยาบาลกลางเมืองเซี่ยวกั่น เขาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 23 ก.พ.


12. เหมยจ้งหมิง จักษุแพทย์วัย 57 ปี จากโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่น เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 มี.ค. หลังติดโรคโควิด-19 ขณะรักษาผู้ป่วย
13. เผิงอิ๋นหัว แพทย์หนุ่มวัย 29 จากโรงพยาบาลแห่งที่ 1 เขตเจียงเซี่ย ในอู่ฮั่น เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. หลังจากติดเชื้อขณะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างสุดความสามารถ


14. เลี่ยวเจี้ยนจวิน วัย 49 ปี รองผู้อำนวยการคณะกรรมการชุมชนในเขตเฉียวโข่ว ในนครอู่ฮั่น เขาติดโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.พ.


NeW 18 ขอไว้อาลัยกับคุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้เสียสละที่จากไปไว้ ณ โอกาสนี้