ลาวเผยยอดผู้ป่วยโควิด-19 คงเดิมที่ 10 ราย

2020-04-03 07:00:32

ลาวเผยยอดผู้ป่วยโควิด-19 คงเดิมที่ 10 ราย

Advertisement

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลาวเปิดเผยว่าลาวไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย..ทำให้ลาวมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 10 รายเท่าเดิม


รัดตะนะไช เพ็ดสุวัน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขของลาว แถลงข่าวว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในลาวยังคงอยู่ที่ 10 ราย และไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ โดยผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลอยู่ในเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว 7 ราย และในแขวงหลวงพระบาง 3 ราย

เจ้าหน้าที่ลาวระบุว่าผู้ป่วยทุกรายมีอาการไม่รุนแรง และการรักษาดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งนี้ ลาวพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 รายแรก เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา