“คณิน บุญสุวรรณ” ชี้ต้องเลือกตั้งเสร็จ 1 ส.ค.61

2017-09-10 10:40:42

“คณิน บุญสุวรรณ” ชี้ต้องเลือกตั้งเสร็จ 1 ส.ค.61

Advertisement

หลังจากที่ ก่อนหน้านี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรอบเวลาการเลือกตั้งที่ กกต.ระบุว่า จะมีการเลือกตั้งเดือน ส.ค.2561 นั้น อาจจะขยับไปไกลกว่าเดือน ส.ค.เล็กน้อย คือ น่าจะเป็นช่วงปลายปี 2561 ระหว่างเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค.61 นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ร. ปี 2540 ได้ออกมาแสดงข้อคิดเห็นโต้แย้งแล้ว


นายคณิน กล่าวว่า หากพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 267 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กรธ.และ สนช.จัดทำและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีอยู่ 10 ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ต่อจากนั้นให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. มีผลใช้บังคับ

ดังนั้น หากทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติตามกรอบเวลาดังกล่าว และต่อให้ กรธ. และ สนช. ใช้เวลาเต็มพิกัดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ควรจะมีขึ้นภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561 เพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 2561 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 และการแล้วในการเลือกตั้งก็คือ เมื่อ กกต.ได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งและได้ ส.ส. ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดพร้อมที่จะเรียกประชุมรัฐสภาได้ 

นายคณิน ยังกล่าวต่อไปว่า กำหนดการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปก็ต่อเมื่อ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ สนช. ให้ความเห็นชอบ แล้วส่งกลับให้ สนช. ภายใน 10 วัน เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 11 คน พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ก่อนที่ สนช. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปประกาศใช้บังคับ กำหนดการเลือกตั้งก็อาจต้องเลื่อนออกไปอีกประมาณ 25 – 30 วัน แม้กระนั้น การเลือกตั้งก็ควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ส.ค. 2561 อย่างที่ กกต. ประมาณการไม่ใช่ปลายปี 2561 แต่สิ่งที่น่าสงสัยกว่าคือ การที่ประธาน สนช.ออกมากล่าวเช่นนี้จะเป็นการวางธงหรือไม่ว่าเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะถูกตีตกทำให้จ้องขยายกรอบการร่างกฎหมายออกไป