สกสว.ทุ่ม 1,000 ล้านวิจัยปราบโควิด-19

2020-04-02 18:05:09

สกสว.ทุ่ม 1,000 ล้านวิจัยปราบโควิด-19

Advertisement

สกสว.พร้อมปรับทัพงบวิจัยปี 2563 ทุ่ม 1,000 ล้านบาทวิจัยปราบโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยหารือถึงมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา และนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัจกรรม (อว.)ที่เห็นชอบให้ ใช้งบประมาณของหน่วยงานใน อว.ทุกหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 10เป็นเงิน2,000ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,000 ล้านบาท ภายใต้การดำเนินของ สกสว.รวมทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 3,000ล้านบาท มาใช้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สกสว.ตระหนักความสำคัญของการแก้ปัญหานี้ จึงมีมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดโดยมีการปรับแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563จำนวน1,000ล้านบาท ที่ตั้งเป้าประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย  1.เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 2.เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการรับมือโควิด -19ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการสร้างการรับรู้ การออกแบบมาตรการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการลงทุนที่เหมาะสมของภาครัฐในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดอย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ผู้บริหาร สกสว.จะนำเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณต่อกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้กลไกระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19และบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง