"เทวัญ"ตรวจโรงทานช่วยเหลือโควิด 19

2020-04-02 17:05:29

"เทวัญ"ตรวจโรงทานช่วยเหลือโควิด 19

Advertisement

"เทวัญ" นำคณะ พศ. ตรวจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2 วัดดังใน กทม.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ โรงทาน ที่จัดตั้งขึ้นในวัดต่างๆ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำ จำนวน 2 วัด

นายเทวัญได้เดินทางไปยังศูนย์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่  กทม. โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับ  รพ.นครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สน.บางกอกใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โรงทาน) ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด  รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อพระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร)  เลขานุการวัดอรุณราชวราราม โทร. 089-4877391

จากนั้น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์วัดยานนาวา เขตสาทร  กทม. โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล.วัดยานนาวา  พระราชวชิโรดม รก.เจ้าคณะเขตสาทร   พร้อมด้วย สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม  สำนักงานเขตสาทร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง)  ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โรงทาน) มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ กทม. อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาค  เครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล.วัดยานนาวา  ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา โทร. 02-672 3216 และ 084-455 585

นายเทวัญ กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ฯ ทั้งใน กทม.และจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง