“ปศุสัตว์นราธิวาส” ระดมฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดโควิดรายที่ 14

2020-04-02 16:40:13

“ปศุสัตว์นราธิวาส” ระดมฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดโควิดรายที่ 14

Advertisement

ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นำรถ ASF พ่นทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จับจ่ายซื้อของ

ด้วยสถานการณ์ประเทศในแถบอาเซียนยังคงมีการระบาดของโรคไช้หวัดนกอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 จากการรายงานขององค์กาสุขภาพสัตว์โลก(OIE) พบการระบาดขอโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง Highly pathogenic avan infuen2a virus ซึ่งได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในประเทศไทย อีกทั้งนกอพยพที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ปัญหาภัยธรรมชาติ ล้วนเป็นปัจจัยเสียง ที่ส่งผลให้สัตปีกที่เลี้ยงมีโอกาสติดเชื้อและเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ โดยเฉพาะสัตว์ปีกพื้นเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง

วันที่ 2 เม.ย. ที่ตลาดสดบางนาค ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดสดบางนาค เข้าไปด้านในทั้งหมด โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะมาจับจ่ายซื้อของ
นายชาตรี จันทโรจวงศ์ หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ไวรัสมีผลต่อเชื้อไวรัสทั้งหมดเพราะโควิด-19 กำลังระบาดอยู่เรามาพ่นตอนนี้ได้ผลจึงครอบคลุมเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดในขณะนี้และมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนการพ่นฉีดเชื้อสามารถช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

ด้าน น.สพ. ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันทั่วประเทศปีละ 4 ครั้ง โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อการระบาดของโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีกสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสมีแผนการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563 ใน 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส ที่จะดำเนินการในฟาร์มสัตว์ปีกสถานที่โรงฆ่าสัตว์ และตลาดค้าสัตว์ปีก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก ประกอบกับในระยะนี้ประเทศไทยมีการระบาดของโรค COVID - 19 การทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีก ตลาดค้าสัตว์ปีก หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จะช่วยควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก และช่วยฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จากข้อมูลของศูนย์ EOC จ.นราธิวาสเมื่อเวลา 10:00 น. วันนี้ ( 2เม.ย.) พบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็น 14 ราย รักษาหาย 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจทางปฎิบัติการทั้งหมด 265 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 5 ราย รพ.สุไหงโกลก 1 รายรพ. บาเจาะ 1 ราย และ รพ.ระแงะ 1 ราย