"การบินไทย"ประกาศหยุดงานพ่วงลดเงินเดือน

2020-04-02 16:25:46

"การบินไทย"ประกาศหยุดงานพ่วงลดเงินเดือน

Advertisement

มีรายงานจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทออกประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10-50 เปอร์เซ็นต์ โดยอ้างถึงผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศต้องปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทางบริษัทจำเป็นต้องหยุดทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ทางบริษัทจึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามประกาศที่ได้ระบุไว้