สบส. ย้ำ รพ.เอกชน ไม่เก็บค่ารักษาโควิด-19

2020-04-02 16:20:07

สบส. ย้ำ รพ.เอกชน ไม่เก็บค่ารักษาโควิด-19

Advertisement

สบส. กำชับ รพ.เอกชนทั่วประเทศ ยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้ง หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษา ระบุ รพ.สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย มาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดที่จะออกในเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona Virus 2019 (Covid-19)) ที่มีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น ซึ่ง สบส.ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไปแล้ว แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือญาติ ตนจึงต้องขอเน้นย้ำว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น การจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ขอให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯในเบื้องต้นแล้ว และจะมีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่มีประกันชีวิตส่วนบุคคล ให้ใช้ประกันชีวิตส่วนบุคคล

“สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนหรือโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ป่วยหรือญาติว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งในบางรายมีราคาหลายแสนบาทนั้น  สบส.ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สบส.เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่ง สบส.ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในทุกกรณี หากผู้ป่วยฯ หรือญาติ พบว่าสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ตลอดวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป"นพ.ธเรศ กล่าว