กมธ.เสนอ “ชวน” ตัดงบดูงานช่วยสู้โควิด-19

2020-04-02 16:10:46

กมธ.เสนอ “ชวน” ตัดงบดูงานช่วยสู้โควิด-19

Advertisement

กมธ.สวัสดิการสังคมผุด 3 แนวทางช่วยประชาชนช่วงวิกฤตโควิด -19 เตรียมเสนอ “ชวน” ตัดงบดูงาน กมธ. แปลงเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องมือ  อาหาร ช่วยชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กมธ.สวัสดิการสังคม ได้มีการประชุมแบบทางไกล อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีน.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ประธานกมธ. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มีการนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

โฆษก กมธ.สวัสดิการสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อสรุป 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1 .ประธาน กมธ.สวัสดิการสังคม จะทำหนังสือไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อปรึกษาในเรื่องขอใช้งบการศึกษาดูงานของ กมธ. ไปใช้ในการจัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อาหาร ตลอดจนสวัสดิการให้กับประชาชน บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในช่วงการระบาดเชื้อโควิด –19 ได้หรือไม่ และจะสามารถแก้ไขระเบียบข้อบังคับการประชุมของกมธ.ให้สามารถประชุม กมธ. แบบทางไกลอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่

2. กมธ.สวัสดิการสังคม จะทำหนังสือไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะ ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการพิจารณามอบเงินเยียวยาให้กับประชาชน 5,000 บาท เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนในต่างจังหวัดยังไม่ทราบข่าว ขณะที่บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ ดังนั้นทาง กมธ.สวัสดิการสังคม จะเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี พิจารณามอบให้ประชาชนทุกคนเท่ากัน เพราะวันนี้ประชาชนทุกคนได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมด แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับผู้รับเงินเยียวยา เช่น ต้องเป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นข้าราชการ ไม่มีบำเหน็จ ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง 3.ประธานกมธ.จะทำหนังสือไปถึง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในฐานะที่กำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนผู้เช่า แผงค้า ร้านค้า และพื้นที่จัดประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ ว่า ปัจจุบันประชาชนผู้เช่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า รายได้ลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางการเคหะแห่งชาติ จะงดเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่าเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับรมว.พม.และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณา

แท็กที่เกี่ยวข้อง