"ทนายรณณรงค์" ร้องนายกฯสั่งธนาคารพักหนี้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (คลิป)

2020-04-02 11:07:45

"ทนายรณณรงค์" ร้องนายกฯสั่งธนาคารพักหนี้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (คลิป)

Advertisement

"ทนายรณณรงค์" ร้องนายกฯ สั่งธนาคารพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามธนาคาร หรือสถาบันการเงินในประเทศรับชำระหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทุกวงเงินสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อประชาชนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามเดิมได้ หลายคนต้องตกงานอย่างไม่มีกำหนดหลายกิจการบังคับให้ลูกจ้างลาหยุดโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ประกอบกับอัตราค่าครองชีพและภาวะหนี้ครัวเรือนแต่ละครอบครัวยังต้องชำระต่อสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏมาตรการช่วยเหลือหนี้สินครัวเรือนที่ต้องชำระต่อสถาบันการเงิน เอกชนกลับยังให้ประชาชนนำเงินที่ต้องใช้ซื้ออาหารหรือสินค้าบริโภคช่วงการกับตัวอยู่บ้านไปชำระหนี้ตามยอดปกติ แม้จะทำให้ชำระดอกเบี้ยก็ตามยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ และหากธนาคารใดฝ่าฝืนควรดำเนินคดีกับนายธนาคารอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนจนกว่าจะผ่านวิกฤต

นายรณณรงค์  กล่าวว่า นอกจากนี้ขอให้นายกฯ มีคำสั่งให้กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องให้ผู้ว่างงาน เข้ารับสิทธิ์เงินจากการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมโดยใช้เงื่อนไขเดียวกับมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเยียวยาในชื่อของมาตรการว่า “เราไม่ทิ้งกัน” เพราะผู้ว่างงานเหล่านี้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันประกันสังคมไม่สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจากไม่อยู่ในกลุ่มกิจการที่รัฐสั่งปิด ทำให้ไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากทางประกันสังคมและกระทรวงการคลัง โดยส่วนมากเป็นลูกจ้างภาคกิจการท่องเที่ยวและที่พักทั่วประเทศ มาตรการเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดวิกฤตด้านการดำรงชีพและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายการควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่นายกฯเคยกล่าวไว้ว่าเราจะชนะไปด้วยกันแท็กที่เกี่ยวข้อง