ฝ่ายค้านพร้อมผนึกรัฐบาลเร่งยับยั้ง"โควิด-19"

2020-04-01 12:45:09

ฝ่ายค้านพร้อมผนึกรัฐบาลเร่งยับยั้ง"โควิด-19"

Advertisement

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ ว่า สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มีโจทย์ใหญ่ซึ่งหนักหนาสาหัสจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่อย่างใหญ่หลวงกับประชาชน

ดังนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ หรือการออกกฎหมายเร่งด่วน รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน เพราะวันนี้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ถือเป็นนักรบแนวหน้าให้กับพวกเรา

ขณะที่รัฐบาลก็พยายามทำงานอย่างหนักเช่นกัน แม้ว่าแนวทางการรับมือของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมายังขาดความเป็นระบบและขาดการมองปัญหาให้ครบทุกมิติ ซึ่งทุกมาตรการหรือคำสั่งการ ล้วนเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง และสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมา
นอกจากนี้ต้องมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาให้รอบด้านแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมิติของการเคารพในความเป็นมนุษย์ เคารพในการมีส่วนร่วมรับรู้ร่วมชะตากรรมร่วมกันของทั้งสังคม โดยยึดหลักการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และคำนึงถึงหลักการจัดการที่ให้เกิดความยุติธรรมและทั่วถึงกับคนทุกส่วนในสังคม