ประกวดสวดมนต์วันมาฆบูชา

2017-02-11 15:05:31

ประกวดสวดมนต์วันมาฆบูชา

Advertisement

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในเทศกาลวันมาฆะบูชา ที่วัดฆะมัง (ขะ-มัง )อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย มีจิตใจอ่อนโยน มีความประพฤติที่ดี มีความอดทน อยู่ในศีลธรรม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน 38 ทีม