จัดงานวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

2017-09-06 22:40:08

จัดงานวันขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงาน “วันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก” ขอบคุณอาสาสมัคร ผู้บริจาคกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย 17 ก.ย.นี้

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จะมีการจัดงานวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (Thank You Stem Cell Donor) เป็นปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.นี้ เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โดยการจัดงานวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดขึ้นโดยองค์การ World Marrow Donor Association (WMDA) เพื่อให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ขอบคุณอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก ปัจจุบันทั่วโลกมีอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์มีมากกว่า 30 ล้านคน ในส่วนของประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็น 1 ในสมาชิกขององค์การ WMDA และได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 15 ปี และมีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 209,983 ราย แต่มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน 217 ราย เท่านั้น ยังมีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ รอคอยรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,687 ราย


แท็กที่เกี่ยวข้อง