วันนี้มีอะไร: 7 กันยายน วันแห่งการซื้อหนังสือ (Buy a Book Day)

2017-09-07 00:00:40

วันนี้มีอะไร: 7 กันยายน วันแห่งการซื้อหนังสือ (Buy a Book Day)

Advertisement

วันแห่งการซื้อหนังสือ (Buy a Book Day)
วันแห่งการซื้อหนังสือ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของหนังสือที่มีต่อวัฒนธรรมและอารยธรรมโดยรวมของมนุษยชาติ และวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ซื้อหนังสือและอ่านให้สมใจ

115 ปีก่อน
พ.ศ. 2445 ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย เป็นธนบัตรหน้าเดียว มี 5 ราคา คือ 5,10,20,100 และ 1,000 บาท พิมพ์โดย บ. โทมัส เดอลารู แห่งอังกฤษ มีอักษรแจ้งมูลค่าเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ และมลายู

ภาพ en.wikipedia.org

77 ปีก่อน
พ.ศ. 2483 เดอะบลิตซ์ การโจมตีลอนดอนด้วยระเบิดแบบสายฟ้าแลบโดยกองทัพอากาศของนาซีเยอรมนี เริ่มขึ้นเป็นคืนแรกจาก 57 คืนติดต่อกัน

ภาพ Tinseltown / Shutterstock.com

31 ปีก่อนพ.ศ. 2529 อาร์ค บิชอบ เดสมอน ตูตู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคริสตจักรนิกายแองกิคลันแห่งอังกฤษ


19 ปีก่อน
พ.ศ.2541 แลรี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน สองนักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ร่วมกันก่อตั้งบริษัท กูเกิล ที่โรงรถของเพื่อนในเมนโล พาร์ค (Menlo Park) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา