โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 | ตอนที่ 2 | NEW ข่าวค่ำ วันที่ 19 มีนาคม 2563

2020-03-20 11:16:08

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 | ตอนที่ 2 | NEW ข่าวค่ำ วันที่ 19 มีนาคม 2563

Advertisement

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563
ตอนที่ 2 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย และสวนสาธารณะลอยฟ้า


"โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย"
          การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,209 เส้นทาง ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในพื้นที่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า จำนวน 4,209 เส้นทาง ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร แบ่งเป็นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 318 เส้นทาง รวมระยะทาง 2,157 กิโลเมตร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด 3,891 เส้นทาง รวมระยะทาง 7,863 กิโลเมตร โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563

----------------------------------
"โครงการสวนสาธารณลอยฟ้า พระปกเกล้าสกายปาร์ค"

          กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานปกเกล้า สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค) ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา และส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกุฎีจีน-คลองสาน โดยปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน (Landmark) แห่งใหม่ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องตามแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร (การจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านกุฎีจีน-คลองสาน) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563----------------------------------------------------------------อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.newtv.co.th/
ท่านสามารถรับชม "นิว18 NEW18" ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ https://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS
Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitter.com/newtv_18
Instagram: https://instagram.com/newtv_18