หวังไกลรัฐบาลใหม่ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

2017-09-06 11:30:11

หวังไกลรัฐบาลใหม่ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

Advertisement

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคาดหวังหลังเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่จะไม่นำไทยกลับสู่วังวนทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า?” ว่า ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนาน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การร่วมต่อต้านคอรร์รัปชั่นในทุกภาคส่วนมีความคืบหน้าไปมากในหลายด้าน ทั้งการก่อตั้งศาลทุจริต การตัดสินคดีจำนำข้าวแบบจีทูจี แสดงให้เห็นว่า เริ่มมีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนบางประการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนำหลักคิดข้อตกลงคุณธรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ และกำหนดให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์เพื่อรับรู้ข้อมูล ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ซึ่งขณะนี้ มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่อยู่ในกระบวนการ 53 โครงการ มูลค่า 420,000 ล้านบาท

นายประมนต์ กล่าวต่อว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อยู่ระหว่างการทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการมาแปลเป็นข้อมูลบนซอฟแวร์ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล จะได้ช่วยกันสอดส่องและติดตามความโปร่งใสของภาครัฐ
“อำนาจและผลประโยชน์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่จะต้องร่วมกันปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยได้รัฐบาลและนักการเมืองใหม่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีการเลือกตั้ง ทำให้ต้องมาพิจารณาและทบทวนร่วมกัน เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่ดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีรัฐบาลที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล นำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนา และหวังว่าจะไม่นำพาไทยกลับไปสู่วังวนการทุจริตคอร์รัปชันเช่นที่ผ่านมา”นายประมนต์ กล่าว