พาณิชย์จับขายหน้ากากอนามัย 115 ราย

2020-03-11 15:20:37

พาณิชย์จับขายหน้ากากอนามัย 115 ราย

กระทรวงพาณิชย์สรุปผลการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย 115 ราย

เมื่อวันที่  11 มี.ค. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ของวันที่ 10 มี.ค. 2563 จำนวน 8 ราย ดังนี้ กรุงเทพฯ จำนวน 3 ราย โดยเป็นการกระทำผิดในข้อหาขายเกินราคาควบคุม 2 ราย และข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย 1 ราย  ต่างจังหวัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สกลนคร และสมุทรปราการ โดยเป็นการกระทำผิดในข้อหาขายเกินราคาควบคุมทั้งหมด โดยสถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดถึงวันที่ 10 มี.ค. 2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 115 ราย แบ่งเป็นการจับกุมในเขต กทม. 80 ราย และในต่างจังหวัด 35 ราย โดยแยกเป็นความผิดแต่ละข้อหาจากจำนวนการจับกุม 115 ราย ดังกล่าวพบว่าเป็นการจับกุมข้อหาขายเกินราคาควบคุม 10 ราย ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคา 29 ราย และขายแพงเกินสมควร 76 ราย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดจากการขายผ่านออนไลน์จำนวน 16 ราย และมีผู้ถูกจับกุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในข้อหาขาย เกินราคาควบคุมจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขายมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในข้อหาขายแพงเกินสมควรมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือสื่อโซเชียลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง