ชาวบ้านค้านใช้ศูนย์ ปภ. 4 สามร้อยยอดกักผู้เสี่ยงโควิด-19

2020-03-10 22:20:05

ชาวบ้านค้านใช้ศูนย์ ปภ. 4 สามร้อยยอดกักผู้เสี่ยงโควิด-19

ชาวบ้านค้านใช้ศูนย์ ปภ. 4 สามร้อยยอด กักดูอาการผู้เสี่ยงโควิด-19 


เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด โดยกล่าวว่าล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัด หลังจากที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ต่อมาได้รับการรักษาหายเป็นปกติ ขณะที่จังหวัดได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้ดำเนินตามตาม พ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจัดหาสถานที่กักกันหรือคัดกรองผู้ที่มีภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดที่เดินทางกลับจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยงคือ จีน เกาหลี อิตาลี อิหร่าน และเขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง และมาเก๊า ขณะนี้ได้กำหนดใช้พื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 4 (ปภ.4) ริมหาดหมู่ 5 บ้านหัวตาลแถว อ.สามร้อยยอด เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อดูอาการ 14 วัน โดยขอให้ฝ่ายปกครองทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าการควบคุมที่ศูนย์ ปภ. 4 มีระบบการดูแลหลังจากมีการคัดแยกเพื่อสังเกตอาการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไม่ให้ผู้ใดออกมาภายนอกอย่างเด็ดขาดภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ถูกนำตัวมาควบคุมยังไม่ใช่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ


“ยืนยันว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่สำรองหากมีการคัดค้านและไมได้ใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกสมานมิตร เขตเทศบาลเมืองประจวบฯเป็นสถานที่ควบคุม เนื่องจากเป็นสถานที่ฝึกอบรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ และขอเรียนว่ากลุ่มผีน้อยหรือผู้ที่เดินทางมาจาก 2 เมืองในประเทศเกาหลีใต้จะถูกนำไปควบคุมที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพียงแห่งเดียวไม่มีการนำมาควบคุมในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ขณะนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)ทั้ง อบต.และเทศบาล สำรวจผู้ที่เดินทางกลับจาก 4 ประเทศให้เข้ารับการกักตัวตามขั้นตอนที่กำหนด” นายพัลลภ กล่าว

ล่าสุดมีกลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปรวมตัวที่หน้าศูนย์ ปภ.4 ถือป้ายตะโกนคัดค้านไม่ต้องการให้ใช้สถานที่ ปภ.4 เป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ที่เดินทางกลับจาก 4 ประเทศเสี่ยงเนื่องเกรงผลกระทบกับการท่องเที่ยว หลังจากก่อนหน้านี้ไม่ทราบข้อมูลมาก่อนและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจ ขณะที่นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ป้องกันจังหวัด นายอำเภอสามร้อยยอด ได้เชิญชาวบ้านที่คัดค้านการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ ปภ.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมศูนย์ ปภ.เขต 4 โดยยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆกับชาวบ้านหรือกระทบการท่องเที่ยว แต่ชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในศูนย์ ปภ.เขต 4 และเสนอให้ใช้พื้นที่ภายในศูนย์การทหาราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี แทนเพราะเป็นสถานที่ที่มีโรงพยาบาลอยู่ในค่ายทหาร ขณะที่นายภิรมย์ระบุในที่ประชุมว่าเมื่อชาวบ้านไม่เอาตนก็ไม่เอาขณะนี้จังหวัดไม่เอาพื้นที่นี้ไปก่อน.


Advertisement