ครม.ไฟเขียวจัดสัมมนาในประเทศ 3 เดือนพยุงท่องเที่ยว

2020-03-10 19:10:49

ครม.ไฟเขียวจัดสัมมนาในประเทศ 3 เดือนพยุงท่องเที่ยว

ครม.ไฟเขียว "ส่วนราชการ-ท้องถิ่น-รัฐวิสหากิจ" จัดสัมมนาในประเทศ 3 เดือน ช่วยพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.  ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ จัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.2563) เพื่อช่วยกันพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยปกติแล้วทุกภาคส่วนราชการ อปท. ตลอดจนรัฐวิสหากิจ จะมีการประชุมและจัดสัมมนาการปฏิบัติราชการปกติอยู่แล้ว แต่ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องการบรรเทาและพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ มติ ครม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง