รมว.วธ.เผยไม่ห้ามจัดงานสงกรานต์แต่ต้องระวังเข้มโควิด-19

2020-03-10 18:45:58

รมว.วธ.เผยไม่ห้ามจัดงานสงกรานต์แต่ต้องระวังเข้มโควิด-19

รมว.วธ.เผยหลายจังหวัดยกเลิกจัดงานประเพณีสงกรานต์ไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ยันรัฐบาลไม่ได้ห้าม แต่จะต้องประเมินความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ได้รับคำแนะจากที่ประชุม ครม.ให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำคำแนะนำในการจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองผู้ป่วย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามหลักสุขอนามัย ซึ่งในหลายจังหวัด ได้ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์กว่า 50 เปอร์เซ็นต์

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ได้ให้งดเพราะเข้าใจว่าเป็นประเพณี วัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน จึงได้ออกข้อแนะนำคือให้จัดงานอยู่บนพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยให้แต่พื้นที่มีการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คำแนะนำของกระทรวงวัฒนธรรม คือให้ปีนี้เป็นสงกรานต์ในบ้าน เป็นสงกรานต์แบบปิด ตามประเพณีแบบดั้งเดิม ที่สงฆ์น้ำพระพุทธรูปในบ้าน รดน้ำขอพรพ่อแม่ และผู้อาวุโสในบ้าน และให้หลีกเลี่ยงงานรื่นเริงมโหรสพ งดออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนวัดวาอาราม สถานที่ใดมีความพร้อมจัดงานเทศกาล ไม่ได้มีข้อห้าม แต่จะต้องประเมินความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด


แท็กที่เกี่ยวข้อง