“สนธิรัตน์” เคาะมาตรการคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ตรึงค่าไฟฟ้า

2020-03-09 17:30:20

“สนธิรัตน์” เคาะมาตรการคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ตรึงค่าไฟฟ้า

“สนธิรัตน์” เคาะ 4 มาตรการ คืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ตรึงค่าไฟฟ้า ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า ดึงเม็ดเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าสร้างงานประชาชน ลดผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด 19 และภัยแล้ง พร้อมเข้า ครม.  

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ และค่าครองชีพประชาชน จากผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก จำนวนรวม 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือน มี.ค.นี้ 2. มาตรการตรึงค่าไฟฟ้าประชาชนอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน  3. มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก และประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม 4. มาตรการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 4 พันล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ มี่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
แท็กที่เกี่ยวข้อง