ขนส่งออกใบขับขี่แบบใหม่ใช้คิวอาร์โค้ด

2017-09-04 17:55:08

ขนส่งออกใบขับขี่แบบใหม่ใช้คิวอาร์โค้ด

Advertisement

กรมการขนส่งทางบกเริ่มออกใบอนุญาตขับรถแบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกมีคิวอาร์โค้ด ย้ำใบอนุญาตแบบเก่ายังใช้ได้จนหมดอายุ ส่วนแบบตลอดชีพใช้ได้ตลอดไปไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 4 ก.ย .นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก รูปแบบที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด เพียงรูปแบบเดียว ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะไม่มีการออกใบอนุญาตขับรถที่เป็นแบบกระดาษให้อีก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ที่เป็นแบบสมัครใจตามเดิมที่เคยจัดเก็บ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเองโดยกรมการขนส่งทางบกแล้ว ทั้งนี้ สำหรับใบอนุญาตขับรถที่ออกให้ก่อนวันที่ 4 ก.ย. 2560 ทุกชนิดทุกประเภทยังใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบอนุญาตแบบเดิมที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย สามารถขอเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า ใบอนุญาตขับรถรูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด นอกจากจะมีความคงทนถาวร ยังมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน ด้านหน้าบัตร แสดงข้อมูลเฉพาะของผู้ถือใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากล