คพ.คุมเข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด -19

2020-03-08 01:35:44

คพ.คุมเข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด -19

Advertisement

คพ.คุมเข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด -19  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้รับข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ภายในอาคาร คพ.อย่างเข้มข้น โดยได้ทำความสะอาดและใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ลิฟท์ ห้องอาหาร ห้องประชุมรวมถึงอุปกรณ์ไมโครโฟนทุกวัน และจัดวางเจลทำความสะอาดมือไว้ในจุดต่างๆ พร้อมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้าไปในอาคาร และได้ออกประกาศเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ


จากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการภายในอาคาร คพ.ใน 5 วันที่ผ่านมา พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 2 คน จึงขอให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านและไปพบแพทย์ ผลการตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา ไม่มีเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด
แท็กที่เกี่ยวข้อง