"สื่อไม่เสื่อม" แนวปฏิบัติสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต (คลิป)

2020-03-06 17:00:58

"สื่อไม่เสื่อม" แนวปฏิบัติสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต (คลิป)

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 จัดงานเสวนา "สื่อไม่เสื่อม" ชี้แนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา "แนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต" ซึ่งสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 จัดขึ้น เพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตและเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงตามหลักสิทธิ เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ ตามหลักจริยธรรมจรรยาวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการข่าวแนวหน้าของเมืองไทยให้ความรู้ ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายโกศล สงเนียม ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันการเสนอข่าวของแต่ละองค์กรจะมีกรอบจริยธรรมในการทำงาน ซึ่งจะเขียนกันแค่กรอบกว้างๆ ไม่ลงลึกในรายละเอียด เช่น การเสนอข่าวต้องเสนอสองด้าน แต่สื่อมวลชนลืมจริยธรรมในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น มักสัมภาษณ์ด้วยคำถามซ้ำเติมความรู้สึกของผู้สูญเสีย หรือเหตุการณ์ก่อการร้ายก็จะรายงานถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนทำให้เกิดปัญหาตามมา จึงต้องมีการหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ ไม่ให้เกิดการล้ำเส้นในการรายงานข่าวขึ้นซ้ำรอยแท็กที่เกี่ยวข้อง